Farshad
Farshad
‌
همچنان با نُد
‌ همچنان با نُد
Behzad Leito
Behzad Leito
همین جمعه از رادیوجوان، چه سمی‌ شده
همین جمعه از رادیوجوان، چه سمی‌ شده
Behzad Leito
Behzad Leito
میدونیم هست راهمون درست
میدونیم هست راهمون درست
Behzad Leito
Behzad Leito
اومدم تو شهر
lovingmybaggyjeans
اومدم تو شهر lovingmybaggyjeans
Behzad Leito
Behzad Leito
آهنگ دل هم اکنون از رادیو جوان صفاشو برسین
آهنگ دل هم اکنون از رادیو جوان صفاشو برسین
Behzad Leito
Behzad Leito
مث من این مدلی تو شهر ...؟
مث من این مدلی تو شهر ...؟
00:00
00:00
Loading Player ...